VG

VG

Introducee schietsport

Overzicht huidige categorie:

De eisen aan de wapens voor deze discipline

De veteranengeweer discipline wordt verschoten met een geweer wat voldoet aan o.a. de volgende eisen:

  • Elk geweer,ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking en met eenkaliber, niet groter dan 8 mm, c.q. 0.323 inch
  • Type of modeljaar van vóór 1960, met een minimaal kaliber van 6,5mm (0,26 inch);
  • Ongeacht het bouwjaar, dient het geweer geheel te voldoen aan deuitvoering en specificaties van het oorspronkelijke type of model van vóór 1960;
  • Het vervangen van een versleten onderdeel door niet originele onderdelen uit een nieuwe productie is toegestaan, indien deze onderdelen gefabriceerd zijn volgens de oorspronkelijke fabrieksspecificaties. Dat wil zeggen dat vormgeving, maatvoering en afwerking zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijke fabrieksonderdelen;
  • Originele uitvoering (indien origineel, is een dioptervizier toegestaan. Niet toegestaan zijn echter een ringkorrel of optische richtmiddelen. Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van een aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de richtmiddelen dient verder origineel te zijn;
  • Het gebruik van een schietriem is toegestaan, conform het gestelde in artikel 2.3.1-c.1;
  • De schietriem mag alleen aan het geweer worden bevestigd indien gebruik wordt gemaakt van het originele bevestigingspunt (of cordon-beugel). Voor de uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie de ISSF-reglementen Hoofdstuk 7, Rifle Rules. Zélf aan het geweer aangebrachte bevestigingspunten zijn niet toegestaan.
  • Alleen het gebruik van munitie van een bij het originele wapen behorend kaliber is toegestaan;
  • Het wapen moet in gebruik zijn geweest of beproefd door de krijgsmacht van een erkende of een erkend geweest zijnde natie. Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t toe te voegen aan de standaard-bewapening en mits zij voldoen aan de overige eisen vallen onder deze wapengroep;
  • Een gewicht van maximaal 8 kg compleet; Een trekkerdruk van ten minste 1500 gram.