Kosten

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bestaan uit

A) Jaarlijkse contributie vereniging
B) Jaarlijkse contributie KNSA
C) Eenmalige kosten
D) Variabele kosten per schietoefening

A) Jaarlijkse contributie vereniging

De contributie bedraagt € 260,00 per jaar (2024) voor senioren, € 250,00 voor gezinsleden, en € 260,00 voor 16+ met vuurwapens.
Leden die geen vrijwilligers werk doen betalen € 30,00 euro ‘niet vrijwilligersbijdrage’.

Bijles / instructieles € 25,00 per keer, met ervaren instructeur

B) Jaarlijkse contributie KNSA

De KNSA bijdrage is € 42,50 per jaar voor senioren, voor jongeren 18-20 jaar € 22,00 en 16-17 jaar € 17,00

 

C) Eenmalige kosten

Voor starters en zij-instromers is er een eenmalige bijdrage:

 •  inschrijfgeld SSV Griffioen; € 75,00
 • inschrijfgeld KNSA senioren: € 42,50, jongeren onder de 21 jaar geen kosten

 

Alleen voor starters

 •  VOG legeskosten: circa € 35,00
 • Basiscursus schietsport en munitie: € 125,00. Hierbij is inbegrepen: 9 bijeenkomsten van ca. 3 uur, handboek ‘Basiscursus Schietsport’ schietboekjes rood (aspirant), documentenmap.
 • Munitie voor de cursus: € 85,00
 • Aankoop schietbril en gehoorbeschermers
 • ELO met naast cursus informatie allerlei praktische voorbeelden en extra informatie € 17,00

 

 

D) Variabele kosten per schietoefening

 • munitie is afhankelijk van de soort
 •  baangeld 2 euro per dag/avond
 • gebruik verenigingswapen 1,50 euro per dag/avond
 • doelschijven en andere attributen

Uiteraard zijn deze kosten afhankelijk van de frequentie waarmee je de schietsport beoefent en de daarbij gebruikte hoeveelheid en soort munitie. Beoefen je de sport met een luchtwapen dan kan de post ‘munitie’ laag blijven.
De munitieprijs varieert per kaliber. Zo kost .22LR munitie ca. 7,00 euro per doosje van 50 stuks. Zwaardere kalibers zijn beduidend kostbaarder en kan oplopen tot meer dan 20 euro per 50 schoten.

Betalen contributie uitsluitend per automatische incasso

Contributiebetaling SSV Griffioen en KNSA-afdracht

Elk jaar ontvangen leden van Griffioen per e-mail in november een contributienota voor het nieuwe verenigingsjaar. De nota bestaat uit de contributie voor de vereniging, eventuele bijzondere toeslagen en, indien van toepassing, de jaarlijkse KNSA bijdrage.

Betaling van de jaarlijkse contributie, afdracht voor de KNSA en eventuele toeslagen is voor nieuwe leden uitsluitend mogelijk via automatische incasso in één of vier termijnen.

De termijnen zien er als volgt uit:

 • 1e termijn: In december wordt de afdracht aan de KNSA, 25% van de contributie van het komende jaar, indien van toepassing, de vrijwilligers bijdrage en indien van toepassing de bijdrage voor dynamische sportschutters afgeschreven;
 • 2e termijn: In maart van het lopende jaar wordt 25% van de contributie afgeschreven;
 • 3e termijn: In juni van het lopende jaar wordt wederom 25% van de contributie afgeschreven;
 • 4e termijn: In september van het lopende jaar wordt 25% van de contributie afgeschreven.

De penningmeester informeert de leden tijdig, voorafgaand aan een afboeking, over het bedrag en moment van afschrijving.

De incassoservice is kosteloos. Let wel op dat u zorgt voor voldoende saldo op de rekening. Mocht de incasso vanwege onvoldoende saldo niet lukken, dan rekent de bank hiervoor kosten. Deze kosten –enkele euro’s- zal de vereniging verhalen op het lid.

N.B. Bij de start van het lidmaatschap moet de rekening eenmalig zelf worden voldaan vanwege de eenmalige kosten voor entreegelden, introductiecursus enzovoort.

Gevolgen van het niet (tijdig) betalen dan wel storneren (=incasso ongedaan maken)

Als de vereniging de KNSA bijdrage niet tijdig heeft ontvangen, volgt automatisch uitschrijving van het betreffende lid bij de KNSA. Hiermee voorkomt de vereniging dat zij de KNSA bijdrage voor eigen rekening moet betalen.

Bij het opnieuw aanmelden bij de KNSA brengt de KNSA 35 euro extra KNSA-inschrijfkosten in rekening. Daarnaast kan het niet aangemeld zijn bij de KNSA, voor verlofhouders, verstrekkende gevolgen hebben. Als de contributie van de SSV Griffioen niet tijdig wordt betaald, kan het lid worden geblokkeerd. Het lid heeft dan geen toegang tot de baan en kan geen schietoefeningen meer kan maken.

Indien na aanmaning en de daarin genoemde redelijke termijnen van drie weken, nog altijd betaling achterwegen blijft, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Deblokkering en daarmee toegang tot de baan, zal pas na 100% netto betaling dus incl. gemaakte kosten, plaatsvinden.

Tot slot een algemeen advies

Als betaling vermoedelijk een probleem gaat vormen, zoek dan altijd zelf vroegtijdig contact met de penningmeester via penningmeester@ssvgriffioen.nl .

 

Bijgewerkt, juli 2017