Nieuwe verenigingswapens

Nieuwe verenigingswapens

apr 22, 2023

De verenigingsverloven van de bestuurders en enkele bestuursondersteuners zijn weer voor een jaar verlengd.

Bij de verlenging van de verloven zijn enkele wapens afgevoerd, omdat ze niet meer de repareren waren.

Belangrijker is dat er 7 nieuwe aanwinsten hangen op het bord met de handvuurwapens en er 2 nieuwe aanwinsten staan in het geweerrek:

Let op:

De nieuwe en de bestaande Tikka zijn specifiek voor PG-100 voorzien van betere optiek. De kijkers zijn ingeschoten op 100 meter, met standaard CCI .22LR munitie (de blauwe doosjes). Het is niet de bedoeling dat de gebruikers van de wapens de instelling van de optiek wijzigen. Bedenk verder dat na het wijzigen van de vergroting, of bij het gebruik van andere verenigingsmunitie (zoals de CCI Blazer; de zwarte doosjes) het trefpunt verschuift.

Dus wijzig de instellingen van de optiek niet. 

Bij problemen met de instellingen deze zeker niet zelf wijzigen, maar het probleem melden op het telbureau of aan Gijsbert Bout. Gijsbert Bout zal dan de instellingen controleren.

Overigens is het nooit de bedoeling de instelling van de richtmiddelen van wapens zelf aan te passen. Dat gebeurt door Gijsbert Bout.

Veel succes met de nieuwe verenigingswapens.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Marijke Bilkert